Nejčastější dotazy k dotacím

 
1. Jaké jsou podmínky pro žádost o grant ?

Vyhlašovatel příjmu žádostí zveřejňuje podmínky výzvy, oprávněné žadatele, povinné přílohy. 
 
Obecně je platné, že žadatel musí být:
 • vlastníkem  pozemku 
 • ve výjmečných případech postačí dlouhodobý pronájem 
 
2. Jaké jsou obvykle povinné přílohy žádosti?
 • zpracovaná projektová dokumentace
 • oprávněnost žadatele (zakládací listina, přidělení IČ, apod.) 
 • výpis z katastru nemovitostí
 • projektový záměr 
 • rozpočet

3. Fyzické a právnické osoby: Jaké jsou možnosti požádat o grant nebo dotaci na výstavbu bosé stezky?


Tyto subjekty mají omezené možnosti, v některých případech lze využít granty obce a příslušného krajského úřadu.
 
 
4. Neziskové organizace (spolky, zapsané ústavy, školy, školská zařízení): Jaké jsou možnosti požádat o grant nebo dotaci na výstavbu bosé stezky? 
 
 • Tyto subjekty mohou požádat o grant na příslušné obci, dále příslušný Krajský úřad
 • Grantové prostředky také vypisují nadace (nadace ČEZ, nadace Partnerství, nadace VIA).
 • Další možnosti jsou v místě příslušné Místní akční skupiny.
 
 
5.  Obce, města:  Jaké jsou možnosti požádat o grant nebo dotaci na výstavbu bosé stezky?
 
 • Obec může požádat o grant v rámci každoročně vyhlašovaných grantových podpor příslušný Krajský úřad, případně nadace.
 • Další možnosti jsou v místě příslušné Místní akční skupiny.
 • V současné době je možné podávat žádosti o dotaci do konce roku 2016 na Ministerstvo pro místní rozvoj, Program na podporu obnovy a rozvoje venkova.

 
6. Na koho se mohu obrátit pro konzultaci, nebo zpracování projektového záměru ?
 
Můžete se obrátit  přímo na náš spolek: 
 
Ing. Dagmar Ruferová
dotační poradenství a konzultace
tel.: 775 031 332
e-mail: dagmar@ruferova.cz
 

 

 

Aktuální kalendář

 2019 - 2020

výlety a aktivity
16. 5. 2020 (sobota)    Řevnice
 
Nordic Walking Challenge
Tradiční benefiční závod v běhu s nordicwalkingovými holemi na podporu SLABOZRAKÝCH a NEVIDOMÝCH.  Jedna ze soutěžních discipllín je "BOSÝ NORDIC WALKING"
Těšte se také na BOSOVIŠTĚ:
 - bosá stezka a  dílna naboso
 - workshop - výroba bosých     
   žabek
 - foot tickling (kláda)
 - chůze po střepech
PŘIHLÁSIT SE NA AKCI
30. 5. 2020   Karlovy Vary   
 
Poznej své bosé hranice při bosém běhu přes překážky
 
pořádá Bosák Race
 
 
30. 5. - 31. 5. 2020                        
MEZI PLOTY

Praha
28. ročník
 

Tradičně nebude chybět: 
 - bosá stezka a  dílna naboso
 - workshop - výroba bosých     
   žabek
 - foot tickling (kláda)
 - chůze po střepech
 - FIREWALKING
zujme boty na "MEZI PLOTY"
19. 9. 2020 (sobota) - Praha
 
1 voucher je pro 2 osoby
 
 
 
 
 
 
s držitelem oficiálního českého rekordu v počtu převedených lidí přes žhavé uhlí
PŘIHLÁSIT SE NA AKCI 
18. 9. - 20. 9.  2020 
 
Těšte se na BOSOVIŠTĚ:
 - bosá stezka
 - dílna naboso
 - workshop - výroba bosých     
   žabek
 - foot tickling (kláda)
 - chůze po střepech
 - firewalkig
 
- workshop výroba bosých žabek
- foot tickling (kláda)
-chůze po střepech

Zveme vás rovněž na výlety pořádané panem Mgr. Igorem Sloukou:

DALŠÍ VÝLETY A AKCE

www.TuristikaNaboso.cz

 

Cíle  našeho spolkujsou:

 Sdružovat a podporovat občany, kteří rádi cestují, sportují a podnikají výlety, vandry, turistiku a jiné aktivity nejraději bosí.

— Popularizace chůze naboso,  bosé turistiky, sportů a dalších aktivit prováděných bez obuvi.

— Šíření osvěty  a boření mýtů  o chůzi naboso z hlediska jejího přínosu a  prospěšnosti na lidské zdraví.

— Podnikání společných akcí naboso, zejména provozování ,,bosé turistiky“.

 

 Pojdte se zout a společně s námi poznávat krásu naší přírody všemi pěti smysly.

 Pobočky a pobočné spolky 

  

  Mezinárodní pobočky   

          Virtuální prohlídka         

 

  Stavíme bosé stezky  

       Naše know how       Takhle pracujeme.

 

 
 
 
 
 

Kontakt

Bosá turistika, z.s. Plzeňská 177/59,
Beroun-Město 266 01
IČO: 01776282
Číslo účtu: 2200453812/2010

Spolek, zapsaný pod sp. zn. L 25846, vedený u Měst.soudu v Praze.
ID schránky: b6tjr57
Tel.: +420 607 511 946
bosaturistika@email.cz