BOSÁ STEZKA NA KLÍČ

 K O N F I G U R Á T O R 

Bosé stezky stavíme v ČR od roku 2014. Byli jsme první a jsme pravděpodobně jediní, kdo se jejich výstavbou zabývá sériově. Know how, které jsme díky tomu získali se odráží ve vysoké kvalitě, kterou zaručujeme. Naše bosé stezky naleznete zejména v parcích měst, dětských léčebnách a mateřských školách.

Bosou stezku Vám postavíme na klíč. Díky našemu konfigurátoru si navrhnete stezku tak, aby vyhovovala Vaší představě i požadavku na cenu. Níže jsou uvedeny  vzorové cenové nabídky na základní typy stezek.  

NABÍZENÉ VERZE  BAREFOOT TRAIL  - 10 m 


ZÁKLADNÍ  PARAMETRY
 
ILUSTRAČNÍ FOTO

1. DUB S KŮROU - 10 m

    OBRUBNÍK min ⌀ 10 cm do ⌀ 15 (nebo větší)

5 chodidům příjemných povrchů, 1 hrubý povrch.  Povrch stezky je chráněn proti prorůstání plevele tmavou, vodopropustnou geotextílií a dle typu půdy také štěrkovým podložím. 

    CENA: 50.000 Kč bez DPH

    Cena za každý přidaný metr: 5.000 Kč bez DPH                        

 


 

2. AKÁT ODKORNĚNÝ NENATŘENÝ - 10 m

     OBRUBNÍK  od ⌀ 15 cm do ⌀ 20 cm (nebo větší)

5 chodidům příjemných povrchů, 1 hrubý povrch.  Povrch stezky je chráněn proti prorůstání plevele tmavou, vodopropustnou geotextílií a dle typu půdy také štěrkovým podložím. 

     CENA: 60.000 Kč bez DPH

     Cena za každý přidaný metr: 6.000 Kč bez DPH

  

3. OVÁL Z AKÁTU - 10 m

     OBRUBNÍK  od ⌀ 15 cm do ⌀ 20 cm (nebo větší)

5 chodidům příjemných povrchů, 1 hrubý povrch.  Povrch stezky je chráněn proti prorůstání plevele tmavou, vodopropustnou geotextílií a dle typu půdy také štěrkovým podložím. 

     CENA: 70.000 Kč bez DPH 

     Cena za každý přidaný metr: 7.000 Kč bez DPH

4. BAREFOOT TRAIL STONE - 10 m

    OBRUBNÍK KAMENNÝ  NEBO BETONOVÝ

5 chodidům příjemných povrchů, 1 hrubý povrch.  Povrch stezky je chráněn proti prorůstání plevele tmavou, vodopropustnou geotextílií a dle typu půdy také štěrkovým podložím. 

    CENA: 72.000 Kč bez DPH

    Cena za každý přidaný metr: 7.200 Kč bez DPH

 
VÍCENÁKLADY
V ceně bosé stezky je zahrnut materiál a práce.  K ceně je nutné připočíst:

PAUŠÁL NA DOPRAVU MATRIÁLU: 5.000 - 10.000 Kč, dle množství a vzdálenosti
PŘÍPADNÉ NÁKLADY NA BYTOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ: Náklady se stanoví dle konkrétních ubytovacích možností v daném regionu, nelze je odhadnout paušálně. Jsou započítány do konkrétní nabídky. Zpravidla činí 3.000 Kč až 5000 Kč  u menších stezek, u větších stezek však mohou být až 20.000 Kč, v závislosti na počtu dní, počtu pracovníků a cen za ubytování v daném regionu. Ceny za ubytování za osobu se pohybují v hotelích a apartmánech od 600 Kč do 1200 Kč. Menší stezku (cca 10 - 15 m) staví 2-4 lidé, větší stezky 5 až 8 lidí. Odpovídající ubytování může také zajistit objednatel na své náklady, pak je do více nákladů nezahrnujeme.  

 
 
 

 

Ceny jsou uvedeny bez dopravy.   Ceny jsou bez DPH

Záruka:  3 roky

Záruční servis:   1x ročně profylaktická prohlídka (zdarma, platí se pouze doprava)

                           Paušál servisní smouvy 2.000 Kč/rok + doprava

Pozáruční servis: 1x ročně profylaktická prohlídka 3000 Kč/rok + doprava

                           Paušál servisní smouvy 5.000 Kč/rok + doprava

 

DOPLŇKY

 Akátová lavička (včetně zapuštění do betonu)        Infotabule A0 (včetně textu a osazení do betonu)                                             

 Cena: 7 900 Kč bez DPH za 1 kus včetně montáže     Cena: 25 000 Kč bez DPH včetně montáže

 

  Projekt (včetně výkazu výměru a vizualizace)         

 Projekt obsahuje:  

 
- základní informace o účelu bosé stezky
- údaje o dotčených pozemcích
  (č. parcely, údaje z KN)
- zákres v katastrální mapě
- zákres do ortofotomapy
- příčný řez (výkres)
- soupis materiálu (výkaz - výměr)
- jednoduchá vizualizace
- předpokládaná cena díla


 

 
Cena: 10 000 Kč bez DPH
(v případě, že bosou stezku objednáte u nás, je projekt zdarma. Po realizaci díla Vám bude cena za projekt odečtena z ceny bosé stezky.)

 

Místní šetření před zpracováním projektu (výjezd, zaměření, konzultace)

Cena: 2 500 bez DPH + náklady na dopravu

 

KONFIGURÁTOR

Slouží k objednání nezávazné CENOVÉ NABÍDKY bosé stezky.

Kde sehnat finance? 
 

- Čerpejte dotaci ze strukturálních fondů EU

- Využijte operační programy (2013 - 2020)

- Nebo zažádejte o grant ve vašem regionu.

 

 

 

 

Aktuální kalendář

 2019 - 2020

výlety a aktivity
 
5. 4. 2020 (neděle)  
 
Kemp Ostrov Zadní Trebaň
Benefiční firewalking s nordic walkingovými holemi
16. 5. 2020 (sobota)    Řevnice
 
Nordic Walking Challenge
Tradiční benefiční závod v běhu s nordicwalkingovými holemi na podporu SLABOZRAKÝCH a NEVIDOMÝCH.  Jedna ze soutěžních discipllín je "BOSÝ NORDIC WALKING"
Těšte se také na BOSOVIŠTĚ:
 - bosá stezka a  dílna naboso
 - workshop - výroba bosých     
   žabek
 - foot tickling (kláda)
 - chůze po střepech
PŘIHLÁSIT SE NA AKCI
30. 5. 2020   Karlovy Vary   
 
Poznej své bosé hranice při bosém běhu přes překážky
 
pořádá Bosák Race
 
 
30. 5. - 31. 5. 2020                        
MEZI PLOTY

Praha
28. ročník
 

Tradičně nebude chybět: 
 - bosá stezka a  dílna naboso
 - workshop - výroba bosých     
   žabek
 - foot tickling (kláda)
 - chůze po střepech
 - FIREWALKING
zujme boty na "MEZI PLOTY"
19. 9. 2020 (sobota) - Praha
 
1 voucher je pro 2 osoby
 
 
 
 
 
 
s držitelem oficiálního českého rekordu v počtu převedených lidí přes žhavé uhlí
PŘIHLÁSIT SE NA AKCI 
18. 9. - 20. 9.  2020 
 
Těšte se na BOSOVIŠTĚ:
 - bosá stezka
 - dílna naboso
 - workshop - výroba bosých     
   žabek
 - foot tickling (kláda)
 - chůze po střepech
 - firewalkig
 
- workshop výroba bosých žabek
- foot tickling (kláda)
-chůze po střepech

Zveme vás rovněž na výlety pořádané panem Mgr. Igorem Sloukou:

DALŠÍ VÝLETY A AKCE

www.TuristikaNaboso.cz

 

Cíle  našeho spolkujsou:

 Sdružovat a podporovat občany, kteří rádi cestují, sportují a podnikají výlety, vandry, turistiku a jiné aktivity nejraději bosí.

— Popularizace chůze naboso,  bosé turistiky, sportů a dalších aktivit prováděných bez obuvi.

— Šíření osvěty  a boření mýtů  o chůzi naboso z hlediska jejího přínosu a  prospěšnosti na lidské zdraví.

— Podnikání společných akcí naboso, zejména provozování ,,bosé turistiky“.

 

 Pojdte se zout a společně s námi poznávat krásu naší přírody všemi pěti smysly.

 Pobočky a pobočné spolky 

  

  Mezinárodní pobočky   

          Virtuální prohlídka         

 

  Stavíme bosé stezky  

       Naše know how       Takhle pracujeme.

 

 
 
 
 
 

Kontakt

Bosá turistika, z.s. Plzeňská 177/59,
Beroun-Město 266 01
IČO: 01776282
Číslo účtu: 2200453812/2010

Spolek, zapsaný pod sp. zn. L 25846, vedený u Měst.soudu v Praze.
ID schránky: b6tjr57
Tel.: +420 607 511 946
bosaturistika@email.cz