Technické normy a legislativa

 
Na bosou stezku se nevztahuje povinnost certifikace dle EN ČSN 1176, pokud  její součástí nejsou prostředky lidové zábavy dle přílohy Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kam spadá : 
 
- zařízení s pohyblivými stanovišti osob
- zařízení s omezeně řízeným pohybem osob
- zařízení s možností pádu z výšky více než 40 cm
- zařízení s možností zvýšené psychické zátěže
- zařízení dětských hřišť

Konkrétně jsou zařízeními dětských hřišť:
kolotoče, skluzavky, houpačky, šplhací lana, prolézadla, lanovky, prostorové sítě, kolébačky a drobné stavby určené ke hraní a zvyšování obratnosti dětí.  
 
Například, chcete-li  atrakce do bosé stezky, balanční kladinu  s výškou vyšší než 40 cm, doporučujeme koupit již certifikovaný výrobek od prodejce, který spolu se zařízením dodá prohlášení o shodě. 
 
Bosá stezka by však měla splňovat Požadavky na všeobecnou bezpečnost, dle ČSN EN 1176-1. V praxi to znamená, že běžným provozem stezky by nemělo dojít ke zraněnía  stezka by měla mít svůj provozní řád. 
 
Základní požadavky na materiál a zpracování bosé stezky: 
 
  • musí být zpracována po řemeslné stránce odborně
  • nesmí být použity materiály způsobující vznícení povrchu
  • nesmí být použity nebezpečné látky (Směrnice 76/769/EEC), které obsahují např.azbest, olovo, formaldehyd,dehtové silice, napuštěné karbolem a polychlorované bifenyly(PCB)
  • části z řeziva musí být navrženy  tak, aby dešťová voda mohla volně odtékat
  • případné kovové části musí být odolné povětrnostním vlivům
  • syntetické materiály mají být odolné ultrafialovému záření

.

Informace k bosé stezce:
 
Pro návštěvníky
  • označení 
  • všeobecné informace o bosé stezce
  • provozní řád
Pro provozovatele
  • informace o kontrole a údržbě
 


 
 
 

 

Aktuální kalendář

 2019 - 2020

výlety a aktivity
 
TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK:
 
23. 3. 2020 (sobota)
 
1 voucher je pro 2 osoby
 
 
 
 
 
 
 
 
 s držitelem oficiálního českého rekordu v počtu převedených lidí přes žhavé uhlí
 
 
Zveme vás rovněž na výlety pořádané panem Mgr. Igorem Sloukou:
 
DALŠÍ VÝLETY A AKCE
 
 
 
 

Cíle  našeho spolkujsou:

 Sdružovat a podporovat občany, kteří rádi cestují, sportují a podnikají výlety, vandry, turistiku a jiné aktivity nejraději bosí.

— Popularizace chůze naboso,  bosé turistiky, sportů a dalších aktivit prováděných bez obuvi.

— Šíření osvěty  a boření mýtů  o chůzi naboso z hlediska jejího přínosu a  prospěšnosti na lidské zdraví.

— Podnikání společných akcí naboso, zejména provozování ,,bosé turistiky“.

 

 Pojdte se zout a společně s námi poznávat krásu naší přírody všemi pěti smysly.

 Pobočky a pobočné spolky 

  

  Mezinárodní pobočky   

          Virtuální prohlídka         

 

  Stavíme bosé stezky  

       Naše know how       Takhle pracujeme.

 

 
 
 
 
 

Kontakt

Bosá turistika, z.s. Plzeňská 177/59
Beroun-Město 266 01
IČO: 01776282
Číslo účtu: 2200453812/2010

Spolek, zapsaný pod sp. zn. L 25846, vedené u Městského soudu v Praze.
ID schránky: b6tjr57
Tel.: +420 607 511 946
bosaturistika@email.cz