Zjednodušil jsme administrativní proces registrace zájemců o členství. Nyní můžete o členství požádat z pohodlí Vašeho domova přes registrační formulář. Po zaplacení členského příspěvku budete vyrozuměni o schválení členství a bude Vám poštou doručena členská karta. Díky ní získáte řadu členských výhod.

Výhody členství:

  • 10 - 50 % na všechny placené akce Bosé turistiky a vybrané outdoorové akce našich partnerů.  
  • až 50 % sleva na zboží a služby našich partnerů
  • neomezený tarif NABOSO 365, včetně SMS a 1,5 GB internetu zdarma cena pod  500 Kč, včetně DPH, pro členy s IČ. 
  • zdarma právní servis (týká obdobných případů, popsaných v rubrice ,,Právní servis")
  • další výhody

 

 

 

Členství ve sdružení
 
Členem sdružení může být jen fyzická osoba starší 15 let.
 
Členství zaniká
— doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení; oznámení může být
doručeno i prostřednictvím elektronické korespondence
— rozhodnutím nadpoloviční většinou členů výboru o vyloučení;
— nevhodným a pohoršujícím chováním člena sdružení, pokud je takové chování způsobilé obtěžovat
další členy sdružení či sdružení diskreditovat; O vyloučení rozhodne jednomyslně výbor.
— nezaplacením členského ročního členského příspěvků ;
— úmrtím člena
—zánikem sdružení
Člen má právo
— účastnit se činnosti sdružení a členské schůze a být o této činnosti informován;
— účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;
— předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
— podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení;
— předkládat návrhy na aktivity v souladu s cíly sdružení a participovat na nich;
Člen má povinnost
— dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíly sdružení, svou činností naplňovat cíle sdružení
— chovat se v souladu s dobrými mravy, základními společenskými a etickými normami a právními
předpisy České republiky.
— platit členské příspěvky
 

 

členové

 

 

Aktuální kalendář

 2019 - 2020

výlety a aktivity
16. 5. 2020 (sobota)    Řevnice
 
Nordic Walking Challenge
Tradiční benefiční závod v běhu s nordicwalkingovými holemi na podporu SLABOZRAKÝCH a NEVIDOMÝCH.  Jedna ze soutěžních discipllín je "BOSÝ NORDIC WALKING"
Těšte se také na BOSOVIŠTĚ:
 - bosá stezka a  dílna naboso
 - workshop - výroba bosých     
   žabek
 - foot tickling (kláda)
 - chůze po střepech
PŘIHLÁSIT SE NA AKCI
30. 5. 2020   Karlovy Vary   
 
Poznej své bosé hranice při bosém běhu přes překážky
 
pořádá Bosák Race
 
 
30. 5. - 31. 5. 2020                        
MEZI PLOTY

Praha
28. ročník
 

Tradičně nebude chybět: 
 - bosá stezka a  dílna naboso
 - workshop - výroba bosých     
   žabek
 - foot tickling (kláda)
 - chůze po střepech
 - FIREWALKING
zujme boty na "MEZI PLOTY"
19. 9. 2020 (sobota) - Praha
 
1 voucher je pro 2 osoby
 
 
 
 
 
 
s držitelem oficiálního českého rekordu v počtu převedených lidí přes žhavé uhlí
PŘIHLÁSIT SE NA AKCI 
18. 9. - 20. 9.  2020 
 
Těšte se na BOSOVIŠTĚ:
 - bosá stezka
 - dílna naboso
 - workshop - výroba bosých     
   žabek
 - foot tickling (kláda)
 - chůze po střepech
 - firewalkig
 
- workshop výroba bosých žabek
- foot tickling (kláda)
-chůze po střepech

Zveme vás rovněž na výlety pořádané panem Mgr. Igorem Sloukou:

DALŠÍ VÝLETY A AKCE

www.TuristikaNaboso.cz

 

Cíle  našeho spolkujsou:

 Sdružovat a podporovat občany, kteří rádi cestují, sportují a podnikají výlety, vandry, turistiku a jiné aktivity nejraději bosí.

— Popularizace chůze naboso,  bosé turistiky, sportů a dalších aktivit prováděných bez obuvi.

— Šíření osvěty  a boření mýtů  o chůzi naboso z hlediska jejího přínosu a  prospěšnosti na lidské zdraví.

— Podnikání společných akcí naboso, zejména provozování ,,bosé turistiky“.

 

 Pojdte se zout a společně s námi poznávat krásu naší přírody všemi pěti smysly.

 Pobočky a pobočné spolky 

  

  Mezinárodní pobočky   

          Virtuální prohlídka         

 

  Stavíme bosé stezky  

       Naše know how       Takhle pracujeme.

 

 
 
 
 
 

Kontakt

Bosá turistika, z.s. Plzeňská 177/59,
Beroun-Město 266 01
IČO: 01776282
Číslo účtu: 2200453812/2010

Spolek, zapsaný pod sp. zn. L 25846, vedený u Měst.soudu v Praze.
ID schránky: b6tjr57
Tel.: +420 607 511 946
bosaturistika@email.cz